TV& VIDEO

tế thần

TT-Huế: Tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2014

TT-Huế: Tổ chức Lễ tế Xã Tắc năm 2014

Thông tin từ TT Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, Lễ tế Xã Tắc năm 2014 sẽ chính thức diễn ra từ 1-2h rạng sáng ngày mai (18/3).