TV& VIDEO

tên lửa tầm trung

Triều Tiên di chuyển tên lửa khỏi cơ sở chế tạo ở Bình Nhưỡng

Triều Tiên di chuyển tên lửa khỏi cơ sở chế tạo ở Bình Nhưỡng

VTV.vn - Triều Tiên gần đây bị phát hiện đã di chuyển một số tên lửa từ một trung tâm nghiên cứu, phát triển tên lửa ở Bình Nhưỡng