TV& VIDEO

Tết Chol Chnam Thmay

Bà con Khmer Nam Bộ vui đón Tết Chol Chnam Thmay

Bà con Khmer Nam Bộ vui đón Tết Chol Chnam Thmay

VTV.vn - Từ ngày 14 - 16/4 là Tết Chol Chnam Thmay - 1 trong 3 dịp lễ, Tết quan trọng nhất trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ.