TV& VIDEO

Tết Hàn thực

Bánh trôi, bánh chay "cháy" hàng ngày Tết Hàn thực

Bánh trôi, bánh chay "cháy" hàng ngày Tết Hàn thực

VTV.vn - Cứ đến ngày 3/3 Âm lịch hàng năm, người dân lại nô nức mua sắm, chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh trôi, bánh chay cúng tổ tiên trong ngày Tết Hàn thực.