TV& VIDEO

tết thanh minh

Tết Thanh minh với các gia đình người Việt

Tết Thanh minh với các gia đình người Việt

VTV.vn - Dù ai đi đâu, ở đâu, đến tháng 3 âm lịch cũng thu xếp về với gia đình để được đi tảo mộ, cùng thắp nén tâm hương tưởng nhớ người đã khuất.