Thạc sĩ

ĐH Việt - Nhật hỗ trợ học phí cho sinh viên

ĐH Việt - Nhật hỗ trợ học phí cho sinh viên

VTV.vn - Những học viên cao học tại Đại học Việt - Nhật đang hưởng hỗ trợ tới 80% chi phí học tập.