TV& VIDEO

Thái Trác Nghiên

Muốn làm chương trình du lịch với Twins, Dung Tổ Nhi thẳng thắn kêu gọi nhà tài trợ

Muốn làm chương trình du lịch với Twins, Dung Tổ Nhi thẳng thắn kêu gọi nhà tài trợ

VTV.vn - Diva Hong Kong thẳng thắn nói rằng cô rất muốn được làm một chương trình về du lịch với hai người bạn thân là Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng.