Thalassemia

Hơn 12 triệu người Việt mang gen bệnh Thalassemia

Hơn 12 triệu người Việt mang gen bệnh Thalassemia

VTV.vn - Người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh/thành phố, ở tất cả các dân tộc trên toàn quốc.