TV& VIDEO

thẩm định giá

Cần giám sát việc thanh lý ô tô tại các đơn vị khoán thí điểm

Cần giám sát việc thanh lý ô tô tại các đơn vị khoán thí điểm

VTV.vn - Việc thanh lý xe cần phải được thực hiện minh bạch vì nếu để xảy ra thất thoát, mục đích giảm chi phí khoán xe công sẽ chẳng còn tác dụng.