tham gia BHXH

Nhiều đề xuất BHXH mới cho người cao tuổi

Nhiều đề xuất BHXH mới cho người cao tuổi

VTV.vn - Đề án cải cách bảo hiểm xã hội được trình Hội nghị Trung ương 7 có nhiều đề xuất hướng tới việc mở rộng BHXH.