TV& VIDEO

tham gia BHXH

Nhanh chóng cấp lại thẻ BHYT đã in sai cho học sinh

Nhanh chóng cấp lại thẻ BHYT đã in sai cho học sinh

VTV.vn - BHXH Hà Nội yêu cầu, các quận, huyện cần rà soát trước khi in thẻ BHYT đối với các trường hợp đã tham gia liên tục để cấp thẻ BHYT đúng thời điểm tham gia đủ 5 năm.