TV& VIDEO

thảm họa Hiroshima

Khu tưởng niệm nạn nhân Hiroshima sẽ phải gỡ khỏi Pokemon Go

Khu tưởng niệm nạn nhân Hiroshima sẽ phải gỡ khỏi Pokemon Go

VTV.vn - Hiroshima đã chính thức yêu cầu gỡ khu vực tưởng niệm nạn nhân thảm họa hạt nhân Hiroshima ra khỏi trò chơi Pokemon Go.