Thảm họa sóng thần

Cuộc sống sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản

Cuộc sống sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản

VTV.vn - 7 năm sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản nhiều nơi sự sống đã hồi sinh nhưng vẫn còn đó những khó khăn.