TV& VIDEO

thảm họa thiên tai

Nâng cao nhận thức về thiên tai cho học sinh

Nâng cao nhận thức về thiên tai cho học sinh

VTV.vn - Một chiến dịch mới vừa được phát động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh để đối phó với thiên tai và biết cách trú tránh, tự bảo vệ bản thân.