TV& VIDEO

thảm họa thiên tai

Chia sẻ giải pháp phòng ngừa lũ ống, lũ quét

Chia sẻ giải pháp phòng ngừa lũ ống, lũ quét

VTV.vn - Sáng 3/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học "Thảm họa thiên tai - lũ ống, lũ quét và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó".