TV& VIDEO

thâm hụt thương mại

Trung Quốc “cứng rắn” trước điều tra về quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ

Trung Quốc “cứng rắn” trước điều tra về quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ

VTV.vn - Bắc Kinh sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và các công ty trước cuộc điều tra vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.