tham mưu

Triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm

Triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 14/7, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014.