TV& VIDEO

tham nhũng

Tăng cường cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng

Tăng cường cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng

VTV.vn - Hội thảo về "Tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật phòng chống tham nhũng" vừa được tổ chức sáng nay (21/9).