TV& VIDEO

tham nhũng

Phòng chống tham nhũng: Xử lý khối tài sản bất thường sao cho hiệu quả?

Phòng chống tham nhũng: Xử lý khối tài sản bất thường sao cho hiệu quả?

VTV.vn - Đến nay vẫn chưa có quy định xử lý đối với tài sản mà người sở hữu có được một cách bất thường, không giải trình được, hoặc giải trình không hợp lý về nguồn gốc hợp pháp.