TV& VIDEO

tham nhũng

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bắc Kạn

Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bắc Kạn

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, dù Bắc Kạn không có những vụ án tham nhũng lớn, nhưng vụ án nhỏ xảy ra sẽ có tác động lớn đến người dân và cán bộ trong tỉnh.