TV& VIDEO

thảm tập yoga

Cảnh báo về hóa chất trong thảm tập Yoga

Cảnh báo về hóa chất trong thảm tập Yoga

VTV.vn - Nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa sản phẩm có chứa một loại hợp chất chống cháy và bệnh vô sinh ở phụ nữ. Một trong số sản phẩm được phát hiện là thảm tập Yoga.