TV& VIDEO

thần dược

Việt Nam còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã

Việt Nam còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã

Theo các chuyên gia, Việt Nam chỉ còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã.