TV& VIDEO

thận nhân tạo

Tạm ngừng chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận 6, TP.HCM

Tạm ngừng chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Quận 6, TP.HCM

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Quận 6 tạm ngừng chạy thận nhân tạo để rà soát lại hoạt động này.