TV& VIDEO

Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà: Bảy Liêm trong Đồng tiền quỷ ám giống tôi ở cá tính mạnh mẽ

Thân Thúy Hà: Bảy Liêm trong Đồng tiền quỷ ám giống tôi ở cá tính mạnh mẽ

VTV.vn - Thân Thúy Hà cho rằng nhân vật Bảy Liêm trong Đồng tiền quỷ ám giống cô ở cá tính mạnh mẽ và tình yêu thương dành cho chồng con.