TV& VIDEO

tháng cô hồn

"Tháng cô hồn" và những điều cần lưu ý

"Tháng cô hồn" và những điều cần lưu ý

VTV.vn - Tháng 7 âm lịch hàng năm còn gọi là “Tháng cô hồn”. Trong đó, cúng cô hồn là tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được lưu truyền từ nhiều đời nay.