TV& VIDEO

thặng dư thương mại

Tháng 10 có thặng dư thương mại cao nhất từ đầu năm

Tháng 10 có thặng dư thương mại cao nhất từ đầu năm

VTV.vn - Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng 10 thặng dư lên đến 2,18 tỉ USD, trở thành tháng có mức thặng dư cao nhất từ đầu năm đến nay.