TV& VIDEO

tháng thanh niên

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015

(VTV.vn) - Sáng 28/02, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Ất Mùi 2015.