thanh khoản

Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào

Thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào

VTV.vn - Tính đến cuối tháng 6/2016 tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của toàn hệ thống ngân hàng là 31,08%, thấp hơn nhiều mức tối đa theo quy định.