TV& VIDEO

thành lập mới

8 tháng đầu năm, hơn 85.300 doanh nghiệp thành lập mới

8 tháng đầu năm, hơn 85.300 doanh nghiệp thành lập mới

VTV.vn - Tám tháng đầu năm, cả nước có hơn 85.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu được công bố bởi Tổng cục Thống kê.