thành lập mới

Quý I/2018, cả nước có thêm 35.234 doanh nghiệp gia nhập vào nền kinh tế

Quý I/2018, cả nước có thêm 35.234 doanh nghiệp gia nhập vào nền kinh tế

VTV.vn - Trong tháng 3, cả nước có 8.082 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, như vậy, toàn quý I/2018 có 35.234 doanh nghiệp gia nhập vào nền kinh tế.