thành lập mới

Gần 73.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng

Gần 73.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng

VTV.vn - Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước có thêm gần 73.000 doanh nghiệp thành lập mới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive