TV& VIDEO

Thanh niên Hà Nội

Hà Nội vinh danh 124 đảng viên trẻ xuất sắc 2016

Hà Nội vinh danh 124 đảng viên trẻ xuất sắc 2016

VTV.vn - Ngày 10/12, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp mặt 500 đảng viên xuất sắc và tuyên dương 124 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2016.