TV& VIDEO

Thanh niên Thủ đô

Thanh niên Thủ đô hỗ trợ hết mình cho công tác bầu cử

Thanh niên Thủ đô hỗ trợ hết mình cho công tác bầu cử

VTV.vn - Ngày 22/5, màu áo xanh tình nguyện đã xuất hiện ở hầu hết các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội, hỗ trợ hết mình cho công tác bầu cử và các cử tri trong ngày hội lớn.