TV& VIDEO

Thanh Oai

Công nhận bức phù điêu Lạc Long Quân ở Thanh Oai là bảo vật quốc gia

Công nhận bức phù điêu Lạc Long Quân ở Thanh Oai là bảo vật quốc gia

VTV.vn - Bức phù điêu chạm khắc hình tượng Quốc tổ Lạc Long Quân được công nhận là bảo vật quốc gia.