TV& VIDEO

Thành phố biển

Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh

Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh

VTV.vn - Thái Lan đang thực hiện một dự án quy mô lớn xây dựng 100 thành phố thông minh.