TV& VIDEO

Thành phố biển

Vũng Tàu: Tái diễn tình trạng lấn núi, lấn biển trái phép

Vũng Tàu: Tái diễn tình trạng lấn núi, lấn biển trái phép

VTV.vn - Tại thành phố biển Vũng Tàu, tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra khá phổ biến ở trên núi, ven biển.