TV& VIDEO

thành phố cổ

Tìm thấy thành phố bí ẩn của người Maya

Tìm thấy thành phố bí ẩn của người Maya

VTV.vn - Hàng chục nghìn công trình kiến trúc cổ của người Maya vừa được phát hiện bên dưới lớp rừng già ở vùng Peten, Guatemala.