thành phố cổ

Bạn đã biết đây mới là cổ trấn đẹp nhất của Trung Quốc chưa?

Bạn đã biết đây mới là cổ trấn đẹp nhất của Trung Quốc chưa?

VTV.vn - Nếu được hỏi đâu là trấn cổ đẹp nhất ở Trung Quốc mà nghĩ ngay đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, thì bạn chưa biết gì về Lệ Giang rồi.