TV& VIDEO

thành phố Đà Lạt

Giao lưu trực tuyến với đại diện đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 38

Giao lưu trực tuyến với đại diện đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 38

VTV.vn - Nhà báo Nguyễn Thanh Nhân, Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng, đại diện đơn vị đăng cai tổ chức LHTHTQ 38 đã có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả vào chiều 16/12.