thành phố đáng sống

Đà Nẵng nâng cao năng lực quản lý môi trường

Đà Nẵng nâng cao năng lực quản lý môi trường

VTV.vn - Chính quyền và người dân Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng một thành phố xanh, đúng với tiêu chí mà Đà Nẵng đang hướng đến là thành phố đáng sống, thành phố môi trường.