TV& VIDEO

thành phố ô nhiễm

Ấn Độ cấm bán nhiên liệu bẩn để cải thiện môi trường

Ấn Độ cấm bán nhiên liệu bẩn để cải thiện môi trường

VTV.vn - Ngày 24/10, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã cấm việc sử dụng than cốc dầu mỏ, một loại nhiên liệu rẻ nhưng gây ô nhiễm, tại các bang quanh Thủ đô New Delhi.