TV& VIDEO

thành phố ô nhiễm

CNBC: Nhà tại Anh có thể mất giá do ô nhiễm không khí

CNBC: Nhà tại Anh có thể mất giá do ô nhiễm không khí

VTV.vn - CNBC đưa tin, giá nhà tại Anh có thể giảm từ 10 đến 15% giá trị vì ô nhiễm không khí.