TV& VIDEO

thành phố thanh hóa

Mây ẩm tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ

Mây ẩm tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ

VTV.vn - Mây ẩm vẫn không ngừng phát triển và gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ.