TV& VIDEO

thành phố Việt Trì

Sức sống hát Xoan trong trường học

Sức sống hát Xoan trong trường học

VTV.vn - Hát Xoan - lối hát thờ Vua từ hàng nghìn năm nay - đang lan tỏa sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng, từ các phường Xoan gốc tới các trường học.