TV& VIDEO

Thành phố Vũng Tàu

Sẽ xây dựng phần mềm kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cảng cá

Sẽ xây dựng phần mềm kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cảng cá

VTV.vn - Một phần mềm để kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cảng cá sẽ được xây dựng để tăng cường kiểm soát các tàu cá vi phạm khi cập cảng.