TV& VIDEO

Thành phố Vũng Tàu

Học tiếng Anh không chỉ như một ngoại ngữ

Học tiếng Anh không chỉ như một ngoại ngữ

VTV.vn - Tiếng Anh chính là một công cụ cần thiết để các em học sinh có thể trở thành những công dân toàn cầu trong tương lại, thích nghi và hòa nhập tốt trong môi trường quốc tế.