TV& VIDEO

thành thị

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam tiếp tục tăng nhanh

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam tiếp tục tăng nhanh

VTV.vn - Tỷ lệ mất cân bằng giới tính được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhanh ở cả thành thị và nông thôn, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Hồng.