TV& VIDEO

thanh toán bằng thẻ

Áo: Toàn bộ hệ thống thanh toán thẻ ngừng hoạt động

Áo: Toàn bộ hệ thống thanh toán thẻ ngừng hoạt động

VTV.vn - Toàn bộ hệ thống thanh toán bằng thẻ tại Áo, với khoảng 50.000 điểm chấp nhận thẻ, đã bị ngừng hoạt động trong vòng một giờ đồng hồ vào ngày đầu của năm mới 2017.