TV& VIDEO

thanh toán BHYT

Thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS sẽ được thanh toán BHYT từ 2019

Thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS sẽ được thanh toán BHYT từ 2019

VTV.vn - Chính phủ đã ban hành quyết định về việc thanh toán thuốc ARV từ nguồn BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng virus HIV. Thời điểm thanh toán áp dụng từ năm 2019.