TV& VIDEO

thanh toán điện tử

Đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp Tết

Đảm bảo nhu cầu tiền mặt dịp Tết

VTV.vn - Các ngân hàng sẽ thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết.