TV& VIDEO

Thanh toán qua thẻ

Áp dụng giải pháp thanh toán di động tại Việt Nam

Áp dụng giải pháp thanh toán di động tại Việt Nam

VTV.vn - Từ nay, người dùng Việt Nam có thể chạm điện thoại vào các máy quẹt thẻ tại các địa điểm mua sắm để thanh toán thay vì quẹt bằng các loại thẻ ngân hàng.