TV& VIDEO

thanh toán thẻ

Đảm bảo chất lượng, an toàn hoạt động ATM vào dịp cuối năm và Tết

Đảm bảo chất lượng, an toàn hoạt động ATM vào dịp cuối năm và Tết

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu nhiệm vụ tới các đơn vị liên quan trong ngành về việc đảm bảo chất lượng, an toàn hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết.