TV& VIDEO

thanh toán thẻ

Malaysia tham gia thị trường thanh toán điện tử Việt Nam

Malaysia tham gia thị trường thanh toán điện tử Việt Nam

VTV.vn - Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong thanh toán thẻ trên di động giữa MPOS Việt Nam và GHL Systems Berhad (Malaysia) mở ra cơ hội phát triển thanh toán điện tử Việt Nam.