thanh toán thẻ

Anh: Thanh toán thẻ lần đầu vượt tiền mặt

Anh: Thanh toán thẻ lần đầu vượt tiền mặt

VTV.vn - Lần đầu tiên, nước Anh ghi nhận lượng thanh toán qua thẻ đã vượt qua lượng thanh toán bằng tiền mặt với khoảng cách sít sao.