TV& VIDEO

thanh toán tiền mặt

Thụy Điển bày tỏ lo ngại do tốc độ loại bỏ tiền mặt quá nhanh

Thụy Điển bày tỏ lo ngại do tốc độ loại bỏ tiền mặt quá nhanh

VTV.vn - Lượng giao dịch tiền mặt tại Thuỵ Điển trong năm 2017 ghi nhận mức thấp kỷ lục.