thanh toán tiền mặt

Australia cấm giao dịch bằng tiền mặt trên 10.000 AUD từ năm 2019

Australia cấm giao dịch bằng tiền mặt trên 10.000 AUD từ năm 2019

VTV.vn - Mọi giao dịch bằng tiền mặt có giá trị trên 10.000 AUD (khoảng 170 triệu đồng) sẽ bị cấm tại Australia kể từ ngày 1/7/2019.