TV& VIDEO

thanh toán trực tuyến

TP.HCM thí điểm thanh toán trực tuyến dịch vụ công

TP.HCM thí điểm thanh toán trực tuyến dịch vụ công

VTV.vn - TP.HCM sẽ áp dụng thí điểm thanh toán trực tuyến đối với dịch vụ công tại Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường bắt đầu từ năm 2018.