TV& VIDEO

thanh toán trực tuyến

TP Hồ Chí Minh triển khai 55 thủ tục công trực tuyến trong lĩnh vực công thương

TP Hồ Chí Minh triển khai 55 thủ tục công trực tuyến trong lĩnh vực công thương

VTV.vn - Từ 1/1/2018 người dân tại TP Hồ Chí Minh chỉ cần ngồi ở nhà là có thể làm 55 thủ tục hành chính.