TV& VIDEO

thanh tra Bộ Y tế

Bộ Y tế thu hồi 4 loại sản phẩm sữa vì sai thông tin nhãn phụ

Bộ Y tế thu hồi 4 loại sản phẩm sữa vì sai thông tin nhãn phụ

VTV.vn - Thanh tra Bộ Y tế vừa có Quyết định thu hồi 4 sản phẩm sữa công thức mang thương hiệu S26 của Australia.