TV& VIDEO

Thành ủy Hà Nội

Hà Nội kỷ luật hơn 200 đảng viên trong năm 2017

Hà Nội kỷ luật hơn 200 đảng viên trong năm 2017

VTV.vn - Trong năm 2017, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm, trong đó, thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên.