TV& VIDEO

Thành ủy Hà Nội

Hà Nội phải trở thành thành phố rồng bay, văn hiến, thanh lịch, hòa bình

Hà Nội phải trở thành thành phố rồng bay, văn hiến, thanh lịch, hòa bình

VTV.vn - Đây là những kỳ vọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đặt ra với lãnh đạo Hà Nội.