TV& VIDEO

tháo dỡ thủy đài

TP.HCM giữ lại 1 trong 8 thủy đài làm di tích lịch sử

TP.HCM giữ lại 1 trong 8 thủy đài làm di tích lịch sử

VTV.vn - TP.HCM sẽ giữ lại 1 trong 8 thủy đài làm di tích lịch sử. Đó là kết luận của UBND TP.HCM về hệ thống thủy đài hiện đang do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn quản lý.