TV& VIDEO

thắp hương

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.