TV& VIDEO

Tháp Mười

ĐBSCL được mùa vụ lúa Đông Xuân

ĐBSCL được mùa vụ lúa Đông Xuân

Hiện nay, các tỉnh ĐBSCL đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân. Năng suất bình quân đạt từ 6,5-7,5 tấn/ha, cao hơn so với vụ Đông Xuân năm trước.