TV& VIDEO

tháp truyền hình

Nam Định khánh thành tháp truyền hình

Nam Định khánh thành tháp truyền hình

VTV.vn - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức khánh thành tháp ăng-ten cao 160m và phát sóng chính thức 7 hệ thống máy phát hình số mặt đất.